Wij ontzorgen graag!

Van A(rbeidsvoorwaarden) tot Z(iekteverzuimbegeleiding). Als u er als werkgever mee te maken krijgt, hebben wij er de deskundigheid voor in huis. En terwijl wij ontzorgen kunt u zich blijven concentreren op uw eigen werk.

Van onze P&O-vaktermen wordt u waarschijnlijk niet blij. Daarom hieronder een kort overzicht van onze diensten, in gewone-mensen-taal. 

 

 • Personeelszaken
   
  De Helpdesk

  Uw eigen telefonische vraagbaak voor helder advies en informatie.

  Personeelsadvies

  Deskundig advies bij u op kantoor. Over personeelsplanning, kostenbesparingen, arbeidsvoorwaarden, beoordelingsgesprekken, CAO-regeltjes, nieuwe wetgeving etc. etc. etc.

  Organisatieadvies

  Groeiende of krimpende organisatie? Wij zorgen dat ‘t blijft werken!

  Interim ondersteuning

  Tijdelijk vaste ondersteuning van uw eigen afdeling personeelszaken. (Op offertebasis).

  Opstellen functieprofielen

  Uw bedrijf ‘op papier’. Wie doet wat? Wordt alles wel gedaan? Doen we niets dubbel?

  Functiewaardering

  Helder advies over de (markt)waarde van functies. (Op offertebasis).

  Functioneringstrajecten

  Niet leuk, wel nodig! Wij stellen ons niet op als ‘zachte heelmeesters’ maar lossen het voor u op!

  Outplacement van werk-naar-werk

  Als u afscheid moet nemen van een medewerker regelen wij de begeleiding naar een andere baan. Ons plaatsingspercentage van-werk-naar werk: 86%. Erkend door Blik op Werk, NOLOC, OVAL en CEDEO! (Op offertebasis).

  Loopbaanbegeleiding

  Helder en realistisch advies aan uw medewerker over de in-en externe mogelijkheden op de arbeidsmarkt. (Op offertebasis).

 • Arbo & Verzuim
   
  Het eerste ziektejaar (spoor 1)

  De Wet Verbetering Poortwachter verplicht u om binnen uw organisatie ander werk voor uw medewerker te zoeken. Dit 1e ziektejaar wordt het 1e spoor genoemd. Geen zorgen, wij regelen het voor u!

  Het tweede ziektejaar (spoor 2)

  De Wet Verbetering Poortwachter verplicht u om buiten uw organisatie ander werk voor uw medewerker te zoeken. Ons plaatsingspercentage voor 2e spoor trajecten bedraagt 53%. Onze dienstverlening is erkend door Blik op Werk, NOLOC, OVAL en CEDEO! Geen zorgen, wij regelen het voor u! (Op offertebasis).

  Het derde ziektejaar, en verder (spoor 3)

  Doorlopend aandacht voor uw uitgevallen personeel als u ‘eigen risico-drager’ voor de WGA bent. Wij zorgen dat u deze groep tijdens het 3e spoor in beeld houdt en de kosten tot een minimum beperkt. (Op offertebasis).

  Haalbaarheidsonderzoek (spoor 2)

  Een intensief onderzoek om vast te stellen of begeleiding van uw zieke medewerker zinvol is. Geeft u betrouwbare informatie die als input kan dienen voor de beoordeling van het re-integratiedossier door het UWV. (Op offertebasis).

  Casemanagement (uurtarief € 95,00)

  De regie over het eerste en tweede ziektejaar van uw medewerker, inclusief het zorgen voor het nakomen van de verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter zoals het tijdig indienen van formulieren aan UWV, periodieke gesprekken met de medewerker, afstemming met de bedrijfsarts, etc, etc, etc. Laat ons ontzorgen, want een loonsanctie van UWV maakt niemand blij!

  • Telefonisch verzuimgesprek met medewerker vanaf 2e ziektedag
  • Verzuimgesprek met medewerker vanaf 2e ziektedag
  • Opstellen plan van aanpak met zieke medewerker
  • Evalueren en bijstellen plan van aanpak met zieke medewerker (om de 6 weken)
  • Onderhouden van contacten met Arbodienst
  • Inzetten van interventies en begeleiden bij re-integratie
  • Aanvragen deskundigenoordeel UWV
  • Medewerker ziekmelden bij het UWV in week 42
  • SMT gesprek
  • Opstellen van 1e jaars evaluatie
  • Periodiek sociaal medisch overleg door casemanager met werkgever
  • Samen met medewerker WIA aanvraag indienen

  Verzuimadvies

  Helder en praktisch advies over het voorkomen en oplossen van ziekteverzuim. Neem de touwtjes in handen en krijg grip op uw ziekteverzuim! Inclusief het opstellen van een verzuimprotocol (met daarin de spelregels rond verzuim en ziekte voor uw medewerkers).

  Arbeidsdeskundig advies

  Van werkplekonderzoek tot arbeidsdeskundige rapportages. Altijd arbo-proof! (Op offertebasis).

  Bedrijfsarts

  Ziek = ziek. Of toch niet? Een goede bedrijfsarts is goud waard. Heldere communicatie, duidelijk advies. Ziekmelding? Vandaag bellen, morgen spreekuur, overmorgen zekerheid over de arbeidsongeschiktheid van uw medewerker. (Op offertebasis).

  Bedrijfsfysiotherapie

  Trainingen op het gebied van houding en tiltechniek. Behandeling van individuele medewerkers, preventief en curatief. (Op offertebasis).

 • Werving & Selectie
   

  De juiste persoon op de juiste plaats voor een vaste betaalbare prijs. U krijgt minimaal 3 kandidaten voorgesteld zodat u alleen nog maar hoeft te kiezen! Met garantie en op basis van no cure no pay. 

  Tarieven van 20+ % van het jaarsalaris zijn niet meer van deze tijd. Van onze recruitment-tarieven wordt u wel blij!

  Bel ons voor meer info!

  088-200 3100

   

   

 • Juridisch Advies
   

  “…bij advocaten en juristen moet je uit de buurt blijven…” hoorden wij een opdrachtgever zeggen. Klopt! Wij zorgen dat u uw zaakjes op orde heeft en dus beslagen ten ijs komt. P&O en Co ontzorgt u bij het opstellen/screenen van arbeidscontracten, individuele en collectieve ontslagzaken, mediation, etc.. We houden u uiteraard ook op de hoogte van alle relevante nieuwe wet- en regelgeving.

 • Assessments
   

  Blij met betrouwbare informatie over uw (toekomstig) personeel!

  Door middel van het selectieassessment, ontwikkelassessment, loopbaanassessment en beroepskeuzeonderzoek houden we uw bestaande of toekomstige personeel ‘tegen het licht’.

  Wij werken uiteraard volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen.